TROJKA

/Pavel Siostrzonek/

Pro zamyšlení, co byla a odkud je „trojka“ a proč se jí podobá ta dnešní „Trojka“ (EU, ECB, MMF): „Neletíš, Rusi má, jako ta rychlá, nedostižná trojka? Kouří se silnice pod tebou, burácejí mosty, všechno necháváš daleko vzadu. Stanul pozorovatel ohromený božským zázrakem. Není to snad z nebe seslaný blesk? Co znamená ta hrůzyplná rychlost? Jaká neznámá síla je skryta v těch nevídaných koních? Koně moje, jací jste vy koně? Máte snad vichr v hřívách? Hraje ve vás každičká žilka? Jen uslyšeli nad hlavami známou píseň, svorně napjali měděné plece, téměř se odpoutali od země a sliti v přímku vznášejí se ve vzduchu – letí trojka zapálená božskou jiskrou … Kam letíš, Rusi? Pověz. Neodpovídá. Divukrásně zvoní rolničky, prudkostí vichru se řítí a sviští roztrhaný vzduch; Rusko se žene vpřed a s nelibostí mu ustupují z cesty ostatní národy a říše.“ (Gogol, „Mrtvé duše“; trojka vozila hlavní postavu, obchodníka s mrtvými dušemi nevolníků – něco jako spekulant s deriváty derivátů)